Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/32/166232/motsatsen.se/public_html/db.php on line 7

Välj det ordet som passar din sökning Ande bäst

Se snabbt och enkelt motsatser till ordet Ande som visar relevanta träffar som du sökte efter. Dessa ord matchar din sökning.
 Accepterande
 Adderande
 Agerande
 Alarmerande
 Allomfattande
 Alternerande
 Ande
 Andedrag
 Andel
 Andelsägare
 Andeväsen
 Anförande
 Angränsande
 Annalkande
 Ansträngande
 Antagande
 Antikhandel
 Antikvitetshandel
 Antågande
 Användande
 Arbetande
 Arrangerande
 Artfrämmande
 Attraherande
 Avfärdande
 Avgörande
 Avlägsnande
 Avskiljande
 Avslappnande
 Avslöjande
 Avstressande
 Avtagande
 Avvaktande
 Avvikande
 Avvisande
 Babblande
 Bakteriedödande
 Banbrytande
 Bankande
 Barnafödande
 Beaktande
 Bedårande
 Befallande
 Begrundande
 Beklagande
 Beklämmande
 Bekräftande
 Bekännande
 Bemyndigande
 Beroendeframkallande
 Beräknande
 Berömmande
 Beskrivande
 Bestämmande
 Besvarande
 Besvärande
 Betagande
 Beträffande
 Betungande
 Betydande
 Betänkande
 Bevarande
 Bevisande
 Bibehållande
 Bindande
 Bitskt Förlöjligande
 Blivande
 Blomstrande
 Blossande
 Blottläggande
 Blänkande
 Bokhandel
 Borttagande
 Botande
 Brinnande
 Bristande
 Brännande
 Brådskande
 Cancerframkallande
 Charmerande
 Daltande
 Darrande
 Deltagande
 Deprimerande
 Divergerande
 Djuplodande
 Doftande
 Dominerande
 Dragande
 Drypande
 Dubbelmenande
 Dunkande
 Dödande
 Dödshotande
 Efterföljande
 Efterträdande
 Eggande
 Ej Levande
 Ej Passande
 Eliminerande
 Elände
 Engagerande
 Engångshändelse
 Entusiasmerande
 Epokgörande
 Erbjudande
 Erkännande
 Existerande
 Expandera
 Fallande
 Fasaväckande
 Fascinerande
 Fastställande
 Fjäskande
 Flaxande
 Fluorescerande
 Flämtande
 Flåsande
 Forcerande
 Forskande
 Fortfarande
 Fortlöpande
 Fortskridande
 Framförande
 Framställande
 Framträdande
 Framträngande
 Framåtskridande
 Frapperande
 Frekvent Förekommande
 Frestande
 Fritänkande
 Fruktbärande
 Främmande
 Frände
 Frätande
 Frågande
 Frånstötande
 Frånvarande
 Fullbordande
 Fullföljande
 Funderande
 Fängslande
 Färdigställande
 Följande
 För Alltid Varande
 Förbarmande
 Förbluffande
 Förebyggande
 Förehavande
 Föreliggande
 Förfarande
 Förhärskande
 Förhållande
 Förhållandevis
 Förklarande
 Förnedrande
 Förordnande
 Förpliktande
 Försändelse
 Förtjusande
 Förutvarande
 Förvillande
 Förvånande
 Föränderlig
 Gapande
 Gastkramande
 Generande
 Genomgripande
 Genomträngande
 Gillande
 Givande
 Glidande
 Glittrande
 Glänsande
 Glödande
 Gnistrande
 Godkännande
 Gripande
 Grundläggande
 Gycklande
 Gällande
 Göra Gällande
 Halsbrytande
 Haltande
 Handel
 Handeldvapen
 Handelsblockad
 Handelsbod
 Handelsplats
 Handhavande
 Handlande
 Havande
 Havandeskap
 Helande
 Hemvändande
 Hisnande
 Hjärtknipande
 Hoppingivande
 Hotande
 Hälsobefrämjande
 Händelse
 Händelseförlopp
 Händer
 Hänförande
 Häpnadsväckande
 Härskande
 Hårresande
 Högtravande
 Iakttagande
 Icke Levande
 Ickelevande
 Ifrågavarande
 Igenkännande
 Igångsättande
 Ihållande
 Illaluktande
 Illasmakande
 Illavarslande
 Imponerande
 Inbjudande
 Inflytande
 Införande
 Ingripande
 Inkomstbringande
 Inledande
 Innevarande
 Insmickrande
 Instämmande
 Intagande
 Inte Närvarande
 Intilliggande
 Irriterande
 Iögonenfallande
 Iögonfallande
 Jakande
 Jublande
 Jämförande
 Kandelaber
 Klagande
 Klander
 Klanderfri
 Klandervärd
 Klarläggande
 Kliande
 Klokt Beräknande
 Kluckande
 Knastrande
 Kommande
 Kompletterande
 Konkurrerande
 Konstaterande
 Korresponderande
 Kostnadskrävande
 Kringliggande
 Kringresande
 Kränkande
 Krävande
 Kunnande
 Kunskapstörstande
 Kvardröjande Effekt
 Kvarvarande
 Kvidande
 Kväljande
 Kämpande
 Kännetecknande
 Landet
 Landsomfattande
 Ledande
 Letande
 Levande
 Lidande
 Liggande
 Likabetydande
 Likabetydande Ord
 Likbetydande
 Liknande
 Liknande Ord
 Lismande
 Livshotande
 Livslevande
 Ljudhärmande
 Lockande
 Lovande
 Lugnande
 Lutande
 Lysande
 Läkande
 Lärande
 Löjeväckande
 Lönande
 Löpande
 Medbestämmande
 Meddelande
 Medgivande
 Medkännande
 Medlidande
 Medryckande
 Medtävlande
 Medverkande
 Minskande
 Misshandel
 Misslyckande
 Misstyckande
 Missvisande
 Motbjudande
 Motsatsförhållande
 Motstridande
 Motsvarande
 Motsägande
 Målsägande
 Neandertalare
 Nedbrytande
 Nedlåtande
 Nuvarande
 Nynnande
 Nyttjande
 Nytänkande
 Närliggande
 Närvarande
 Nästföljande
 Nästkommande
 Offentliggörande
 Oförhappandes
 Oföränderlig
 Ogillande
 Oklanderlig
 Olycksbådande
 Olyckshändelse
 Omfattande
 Omgivande
 Omgärdande
 Omkringliggande
 Omslutande Kapsling
 Omväxlande
 Opassande
 Ordförande
 Ordnande
 Oroande
 Oroväckande
 Otillfredsställande
 Ovetande
 Ovidkommande
 Passande
 Penetrerande
 Pjåskande
 Pliktpåkallande
 Pockande
 Pressande
 Prunkande
 Prövande
 Påbörjande
 Påfallande
 Påfrestande
 Påföljande
 Påpekande
 Påträngande
 Påverkande
 Rafflande
 Rasande
 Refuserande
 Repeterande
 Resande
 Resterande
 Ringlande
 Rinnande
 Risktagande
 Roande
 Rogivande
 Rosenrasande
 Rytande
 Rådande
 Rörande
 Röstande
 Rövslickande
 Sakförhållande
 Sammanhängande
 Segflytande
 Segrande
 Sinande
 Sjungande
 Sjunkande
 Självbestämmande
 Självlysande
 Självmedlidande
 Självstyrande
 Självälskande
 Skakande
 Skaldande
 Skandera
 Skapande
 Skiftande
 Skimrande
 Skinande
 Skjutande
 Skrattretande
 Skrikande
 Skräckinjagande
 Skrämmande
 Skränande
 Skälvande
 Skärande
 Slingrande
 Slocknande
 Slutförande
 Sluttande
 Släpande
 Smickrande
 Smygande
 Snärjande
 Spanande
 Spatserande
 Sporrande
 Sprakande
 Springande
 Sprudlande
 Spännande
 Stadigvarande
 Stapplande
 Stickande
 Stigande
 Stingande
 Stinkande
 Stirrande
 Storleksförhållande
 Stridande
 Strålande
 Studerande
 Stundande
 Stupande
 Styrande
 Ställa Till Förfogande
 Ställföreträdande
 Ställningstagande
 Stönande
 Störande
 Stötande
 Svalkande
 Svarande
 Sviktande
 Svindlande
 Svältande
 Svävande
 Sändebud
 Sökande
 Taktiskt Tillbakadragande
 Tandem
 Testande
 Tidskrävande
 Tidsödande
 Tigande
 Tilldragande
 Tillfredsställande
 Tillfrisknande
 Tillkommande
 Tillkännagivande
 Tilltagande
 Tilltalande
 Tindrande
 Tjusande
 Tjutande
 Trallande
 Trevande
 Triumferande
 Tryckande
 Trånande
 Trögflytande
 Tvekande
 Tvingande
 Tvivlande
 Tänkande
 Tävlande
 Tålamodsprövande
 Undanglidande
 Undanröjande
 Underhållande
 Underliggande Mening
 Undrande
 Undvikande
 Uppdagande
 Uppfyllande
 Uppförande
 Upphetsande
 Upphävande
 Upphörande
 Uppiggande
 Upprepande
 Upprivande
 Upprörande
 Uppseendeväckande
 Uppskakande
 Uppståndelse
 Uppträdande
 Uppåtsträvande
 Urskuldande
 Ursäktande
 Uteslutande
 Utlåtande
 Utmanande
 Utmärkande
 Utnyttjande
 Utråkande
 Utslagsgivande
 Utslocknande
 Utstickande
 Utsättande
 Uttalande
 Uttömmande
 Utvecklande
 Utöva Inflytande
 Utövande
 Vacklande
 Valdeltagande
 Vandel
 Vandrande
 Vanebildande
 Vanhedrande
 Vanligt Förekommande
 Varande
 Varierande
 Vederkvickande
 Vedlevande Insekter
 Verkställande Chef
 Vetande
 Vidkommande
 Viftande
 Viktbärande
 Vilseledande
 Vinnande
 Vinstgivande
 Vittomfattande
 Vägfarande
 Välbefinnande
 Välgörande
 Välluktande
 Välmenande
 Välsmakande
 Väntande
 Världsomfattande
 Världsomspännande
 Växande
 Växlande
 Ylande
 Yrkande
 Yrkesutövande
 Yttrande
 äcklande
 ägande
 älskande
 ände
 ändelse
 änder
 åliggande
 åsamka Lidande
 åsidosättande
 åskådliggörande
 åtagande
 återkommande
 återtagande
 åtsittande
 åtsmitande
 ökande
 öppnande
 överensstämmande
 överflödande
 övergripande
 överhängande
 överraskande
 överskjutande
 övertygande
 övervägande
 överväldigande

Om du vill veta mer om besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin